OPPO手机 手机频道 产品报价 劲热排行
相关: OPPO论坛 手机问答 手机资源 官方网站

价格区间 1000元以下 1000-1500元 1500-2000元 2000-3000元 3000-4000元 选机热点 高性能 拍照不错 待机时间长 外观好看 超薄机身 充电速度快 屏幕清晰 自拍神器 适合听音乐 可以换电池 可插内存卡 2G/3G网络 GSM 移动3G(TD-SCDMA) 联通3G(WCDMA) 电信3G(CDMA2000) 网络制式 全网通 移动4G 联通4G 电信4G 4G 屏幕尺寸 5.6-6英寸 5.5英寸手机 5.2英寸 5英寸 5英寸以下 5.1-5.5英寸 4.0-4.9英寸 操作系统 Android Android 7.0 Android 6.0 Android 5.1 Android 5.0 安卓4.4 安卓4.3 屏幕分辨率 2560×1440像素 1080P 720P 540×960像素 480×854像素 查看更多OPPO手机>>

OPPO手机专区 查看更多OPPO手机>>
 1. OPPO R9s全网通 指导价:¥2799
 2. OPPO R9s Plus全网通 指导价:¥3499
 3. OPPO R9全网通 指导价:¥2499
 4. OPPO A57 指导价:¥1599
 5. OPPO A59s 指导价:¥1999
 1. OPPO R7/移动4G 指导价:¥1799
 2. OPPO R7/电信4G 指导价:¥1699
 3. OPPO N3/移动4G 指导价:¥2499
 4. OPPO A31c 指导价:¥799
 5. OPPO A31t 指导价:¥799
 1. OPPO Find 7标准版(X9077) 指导价:¥2499
 2. OPPO U3/6607 指导价:¥3499
 3. OPPO Find 7轻装版(X9007) 指导价:¥1999
 4. OPPO Find 7联通/轻装版(X9000) 指导价:¥1999
 5. OPPO Find 7联通4G/标准版(X9070) 指导价:¥2499
 1. OPPO A31c 指导价:¥799
 2. OPPO A31t 指导价:¥799
 3. OPPO A11 指导价:¥899
 4. OPPO 1107/移动4G 指导价:¥1099
 5. OPPO A31u 指导价:¥799
 1. OPPO A33/全网通 指导价:¥1099
 2. OPPO A33/移动4G 指导价:¥999
 3. OPPO Neo 7 指导价:暂无报价
 1. OPPO A57 指导价:¥1599
 2. OPPO A59s 指导价:¥1999
 3. OPPO A37 指导价:¥1299
 4. OPPO A59全网通 指导价:¥1799
 5. OPPO A53移动版 指导价:¥1599
 1. OPPO R9s全网通 指导价:¥2799
 2. OPPO R9s Plus全网通 指导价:¥3499
 3. OPPO R9全网通 指导价:¥2499
 4. OPPO R9 plus全网通 指导价:¥2999
 5. OPPO R7/移动4G 指导价:¥1799
 1. OPPO A31c 指导价:¥799
 2. OPPO A31t 指导价:¥799
 3. OPPO A11 指导价:¥899
 4. OPPO 1107/移动4G 指导价:¥1099
 5. OPPO A31u 指导价:¥799
 1. OPPO A37 指导价:¥1299
 2. OPPO R7/移动4G 指导价:¥1799
 3. OPPO R7/电信4G 指导价:¥1699
 4. OPPO A33/全网通 指导价:¥1099
 5. OPPO A33/移动4G 指导价:¥999
 1. OPPO R9s全网通 指导价:¥2799
 2. OPPO R9全网通 指导价:¥2499
 3. OPPO A57 指导价:¥1599
 4. OPPO A59s 指导价:¥1999
 5. OPPO A59全网通 指导价:¥1799
 1. OPPO R9s Plus全网通 指导价:¥3499
 2. OPPO R9 plus全网通 指导价:¥2999
 3. OPPO R7 Plus/全网通3GB 指导价:¥2599
 4. OPPO R7s Plus/移动4G 指导价:¥2699
 5. OPPO R7s Plus/全网通4GB 指导价:¥2899
 1. OPPO A57 指导价:¥1599
 2. OPPO A59s 指导价:¥1999
 3. OPPO R7/移动4G 指导价:¥1799
 4. OPPO A59全网通 指导价:¥1799
 5. OPPO R7/电信4G 指导价:¥1699
 1. OPPO R9s全网通 指导价:¥2799
 2. OPPO R9全网通 指导价:¥2499
 3. OPPO R9 plus全网通 指导价:¥2999
 4. OPPO R7s/全网通3GB版 指导价:¥2299
 5. OPPO R7 Plus/全网通3GB 指导价:¥2599
 1. OPPO R9s Plus全网通 指导价:¥3499
 2. OPPO U3/6607 指导价:¥3499
加载中,请稍候...
热门关键词

新品上榜
售后信息

客服热线:400-779-9666

点击进入官网