OPPO手机 手机频道 产品报价 劲热排行
相关: OPPO论坛 手机问答 手机资源 官方网站

价格区间 1000元以下 1000-1500元 1500-2000元 2000-3000元 3000-4000元 屏幕尺寸 5.6-6英寸 5.5英寸手机 5.2英寸 5英寸 5英寸以下 5.1-5.5英寸 4.0-4.9英寸 屏幕分辨率 2560×1440像素 1080P 720P 540×960像素 480×854像素 选机热点 全面屏 高性能 拍照不错 待机时间长 外观好看 超薄机身 充电速度快 屏幕清晰 自拍神器 适合听音乐 可以换电池 可插内存卡 网络制式 全网通 移动4G 联通4G 电信4G 4G 操作系统 Android Android 7.0 Android 6.0 Android 5.1 Android 5.0 后置摄像头 500万像素 800万像素 1300万像素 1600万像素 2000万像素以上 查看更多OPPO手机>>

OPPO手机专区 查看更多OPPO手机>>
 1. OPPO R11s 指导价:¥2999
 2. OPPO A83 指导价:¥1399
 3. OPPO R11 指导价:¥2999
 4. OPPO R11s Plus 指导价:¥3699
 5. OPPO A73 指导价:¥1699
 1. OPPO A31c 指导价:¥799
 2. OPPO A11 指导价:¥899
 3. OPPO A31t 指导价:¥799
 4. OPPO 1107/移动4G 指导价:¥1099
 5. OPPO A31u 指导价:¥799
 1. OPPO A33/移动4G 指导价:¥999
 2. OPPO A33/全网通 指导价:¥1099
 3. OPPO Neo 7 指导价:暂无报价
 1. OPPO A57 指导价:¥1599
 2. OPPO A59s 指导价:¥1999
 3. OPPO A37 指导价:¥1299
 4. OPPO A59全网通 指导价:¥1799
 5. OPPO A53移动版 指导价:¥1599
 1. OPPO R11 指导价:¥2999
 2. OPPO R11 Plus 指导价:¥3699
 3. OPPO R9全网通 指导价:¥2499
 4. OPPO R9s全网通 指导价:¥2799
 5. OPPO A77 指导价:¥2199
 1. OPPO A31c 指导价:¥799
 2. OPPO A11 指导价:¥899
 3. OPPO A31t 指导价:¥799
 4. OPPO 1107/移动4G 指导价:¥1099
 5. OPPO A31u 指导价:¥799
 1. OPPO R7/移动4G 指导价:¥1799
 2. OPPO A37 指导价:¥1299
 3. OPPO A33/移动4G 指导价:¥999
 4. OPPO A33/全网通 指导价:¥1099
 5. OPPO R7/电信4G 指导价:¥1699
 1. OPPO R11 指导价:¥2999
 2. OPPO R9全网通 指导价:¥2499
 3. OPPO R9s全网通 指导价:¥2799
 4. OPPO A57 指导价:¥1599
 5. OPPO A77 指导价:¥2199
 1. OPPO A83 指导价:¥1399
 2. OPPO A73 指导价:¥1699
 3. OPPO R11 Plus 指导价:¥3699
 4. OPPO R9s Plus全网通 指导价:¥3499
 5. OPPO R7s Plus/移动4G 指导价:¥2699
 1. OPPO A73 指导价:¥1699
 2. OPPO A57 指导价:¥1599
 3. OPPO R7/移动4G 指导价:¥1799
 4. OPPO A59s 指导价:¥1999
 5. OPPO A59全网通 指导价:¥1799
 1. OPPO R11s 指导价:¥2999
 2. OPPO R11 指导价:¥2999
 3. OPPO R9全网通 指导价:¥2499
 4. OPPO R9s全网通 指导价:¥2799
 5. OPPO A79 指导价:¥2399
 1. OPPO R11s Plus 指导价:¥3699
 2. OPPO R11 Plus 指导价:¥3699
 3. OPPO R9s Plus全网通 指导价:¥3499
 4. OPPO U3/6607 指导价:¥3499
加载中,请稍候...
热门关键词

热门关注
 1. OPPO R11s ¥2999
 2. OPPO A83 ¥1399
 3. OPPO R11 ¥2999
 4. OPPO R11s Plus ¥3699
 5. OPPO A73 ¥1699
 6. OPPO R11 Plus ¥3699
 7. OPPO R9全网通 ¥2499
 8. OPPO R9s全网通 ¥2799
 9. OPPO A79 ¥2399
 10. OPPO A57 ¥1599
新品上榜
 1. OPPO A83 ¥1399
 2. OPPO A73 ¥1699
 3. OPPO A79 ¥2399
 4. OPPO R11s ¥2999
 5. OPPO R11s Plus ¥3699
 6. OPPO R9sk ¥2599
 7. OPPO A77 ¥2199
 8. OPPO 弧面玻璃手机(移动4G) 暂无报价
 9. OPPO R11热力红色 ¥2999
 10. OPPO R11 Plus ¥3699
售后信息

客服热线:400-779-9666

点击进入官网