OPPO手机 手机频道 产品报价 劲热排行
相关: OPPO论坛 手机问答 手机资源 官方网站

价格区间 1000元以下 1000-1500元 1500-2000元 2000-3000元 3000-4000元 屏幕尺寸 6英寸以上 5.6-6英寸 5.5英寸 5.2英寸 5英寸 5英寸以下 5.1-5.5英寸 4.0-4.9英寸 选机热点 全面屏 高性能 拍照不错 2K屏幕 大容量电池 充电速度快 游戏手机 自拍神器 HiFi芯片 性价比高 外观好看 可插内存卡 折叠手机 网络制式 全网通 双4G 移动4G 联通4G 电信4G 移动3G 联通3G 电信3G 4G TD-LTE FDD-LTE 屏幕分辨率 2560×1440像素 2160×1080像素 1920×1080像素 1440×720像素 1280×720像素 540×960像素 480×854像素 操作系统 Android Android 9.0 Android 8.1 Android 8.0 Android 7.0 Android 6.0 Android 5.1 Android 5.0 后置摄像头 500万像素 800万像素 1200万像素 1300万像素 1600万像素 2000万像素以上 查看更多OPPO手机>>

OPPO手机专区 查看更多OPPO手机>>
 1. OPPO A5 指导价:¥1499
 2. OPPO A7 指导价:¥1599
 3. OPPO K1 指导价:¥1799
 4. OPPO Find X 指导价:¥4999
 5. OPPO R15 指导价:¥2999
 1. OPPO 折叠手机 指导价:暂无报价
 1. OPPO A1 指导价:¥1399
 2. OPPO R19 指导价:暂无报价
 3. OPPO A73 指导价:¥1599
 4. OPPO A83 指导价:¥1299
 5. OPPO R19 Pro 指导价:暂无报价
 1. OPPO A7 指导价:¥1599
 2. OPPO K1 指导价:¥1799
 3. OPPO A7x 指导价:¥1999
 4. OPPO A3 指导价:¥1999
 5. OPPO A73 指导价:¥1599
 1. OPPO R15 指导价:¥2999
 2. OPPO R15x 指导价:¥2499
 1. OPPO R17 指导价:¥3499
 2. OPPO R15梦镜版 指导价:¥3299
 1. OPPO Find X 指导价:¥4999
 2. OPPO R17 Pro 指导价:¥4299
 3. OPPO Find X兰博基尼版 指导价:¥9999
加载中,请稍候...
热门关注
 1. OPPO A5 ¥1499
 2. OPPO A7 ¥1599
 3. OPPO K1 ¥1799
 4. OPPO R17 ¥3499
 5. OPPO A7x ¥1999
 6. OPPO Find X ¥4999
 7. OPPO R15 ¥2999
 8. OPPO A3 ¥1999
 9. OPPO R17 Pro ¥4299
 10. OPPO R15x ¥2499
新品上榜
 1. OPPO R17新年版 新品
 2. OPPO R17 Pro新年版 新品
 3. OPPO A7 ¥1599
 4. OPPO R15x ¥2499
 5. OPPO K1 ¥1799
 6. OPPO A7x ¥1999
 7. OPPO R17 Pro ¥4299
 8. OPPO R17 ¥3499
 9. OPPO A5 ¥1499
 10. OPPO Find X兰博基尼版 ¥9999
售后信息

客服热线:400-779-9666

点击进入官网