HTC手机 手机频道 产品报价 劲热排行
相关: HTC论坛 手机问答 手机资源 官方网站

价格区间 1000元以下 1000-1500元 1500-2000元 2000-3000元 3000-4000元 4000元以上 选机热点 充电速度快 可以换电池 可插内存卡 网络制式 双4G 移动3G 联通3G 4G 屏幕尺寸 5.6-6英寸 5.5英寸手机 5.2英寸 5英寸 5英寸以下 5.1-5.5英寸 4.0-4.9英寸 操作系统 Android 7.0 Android 6.0 Android 5.1 查看更多HTC手机>>

HTC手机专区 查看更多HTC手机>>
 1. HTC Desire 10 Pro 指导价:¥2599
 2. HTC One M9w/联通4G 指导价:¥2299
 3. HTC One E9/移动4G 指导价:¥999
 4. HTC 10 Lifestyle 指导价:¥3799
 5. HTC One M8t移动版 指导价:¥1799
 1. HTC One M8t移动版 指导价:¥1799
 2. HTC D816t(Desire 816移动4G版) 指导价:¥789
 3. HTC D816W(Desire 816联通3G版) 指导价:¥789
 4. HTC One E8时尚版/移动4G 指导价:¥999
 5. HTC Desire 820/D820t 指导价:¥899
 1. HTC D316d(Desire 316电信版) 指导价:¥280
 2. HTC 8160(One max联通4G版) 指导价:¥1499
 3. HTC D516d 指导价:¥499
 4. HTC D516w 指导价:¥599
 5. HTC D516t 指导价:¥599
 1. HTC 9088(Butterfly S移动双卡版) 指导价:¥799
 2. HTC Desire 310/D310w 指导价:¥550
 3. HTC 9060(Butterfly S联通双卡版) 指导价:¥799
 4. HTC 919d(Butterfly S电信双卡版) 指导价:¥999
 1. HTC Desire 610t/D610t 指导价:¥699
 2. HTC Desire 610 指导价:¥799
 3. HTC Desire 310/D310w 指导价:¥550
 1. HTC D316d(Desire 316电信版) 指导价:¥280
 2. HTC D516d 指导价:¥499
 3. HTC D516w 指导价:¥599
 4. HTC D516t 指导价:¥599
 1. HTC D816t(Desire 816移动4G版) 指导价:¥789
 2. HTC D816W(Desire 816联通3G版) 指导价:¥789
 3. HTC Desire 820/D820t 指导价:¥899
 4. HTC Desire 650 指导价:暂无报价
 5. HTC Desire 820/D820u 指导价:¥999
 1. HTC Desire 10 Pro 指导价:¥2599
 2. HTC One M9w/联通4G 指导价:¥2299
 3. HTC One E9/移动4G 指导价:¥999
 4. HTC One M8t移动版 指导价:¥1799
 5. HTC One A9标准版 指导价:¥2199
 1. HTC 801e(HTC One M7国际版) 指导价:¥999
 2. HTC One(HTC M7/802d) 指导价:¥999
 3. HTC Desire 610t/D610t 指导价:¥699
 4. HTC Desire 610 指导价:¥799
 5. HTC Desire 310/D310w 指导价:¥550
 1. HTC One M9w/联通4G 指导价:¥2299
 2. HTC One M8t移动版 指导价:¥1799
 3. HTC One A9标准版 指导价:¥2199
 4. HTC One A9高配版 指导价:¥2799
 5. HTC D316d(Desire 316电信版) 指导价:¥280
 1. HTC Desire 10 Pro 指导价:¥2599
 2. HTC One E9/移动4G 指导价:¥999
 3. HTC 10 Lifestyle 指导价:¥3799
 4. HTC 10国际版 指导价:¥4999
 5. HTC D816t(Desire 816移动4G版) 指导价:¥789
 1. HTC U Ultra 指导价:暂无报价
 2. HTC 8160(One max联通4G版) 指导价:¥1499
 1. HTC One M8t移动版 指导价:¥1799
 2. HTC One E9+公开版/双4G 指导价:¥1699
 3. HTC One M8 Eye/联通4G 指导价:¥1999
 4. HTC One M8电信版/M8d 指导价:¥1899
 5. HTC One E9+/移动4G 指导价:¥1899
 1. HTC Desire 10 Pro 指导价:¥2599
 2. HTC One M9w/联通4G 指导价:¥2299
 3. HTC One A9标准版 指导价:¥2199
 4. HTC One A9高配版 指导价:¥2799
 5. HTC One X9 指导价:¥2199
 1. HTC 10 Lifestyle 指导价:¥3799
 1. HTC 10国际版 指导价:¥4999
加载中,请稍候...
热门关键词

热门关注
 1. HTC M9w ¥2299
 2. HTC渴望10 Pro ¥2599
 3. HTC E9 ¥999
 4. HTC 10 Lifestyle ¥3799
 5. HTC M8t ¥1799
 6. HTC A9标准版 ¥2199
 7. HTC 10国际版 ¥4999
 8. HTC One M7国际版/801e ¥999
 9. HTC D816t ¥789
 10. HTC A9高配版 ¥2799
新品上榜
 1. HTC U Play 新品
 2. HTC U Ultra 新品
 3. HTC D650 暂无报价
 4. HTC X10 新品
 5. HTC 10 evo/HTC Bolt 暂无报价
 6. HTC A9s 暂无报价
 7. HTC渴望10 Pro ¥2599
 8. HTC渴望10 Lifestyle 暂无报价
 9. 谷歌Pixel/HTC Pixel 新品
 10. 谷歌Pixel XL 新品
售后信息

客服热线:400-821-8998

点击进入官网