HTC手机 手机频道 产品报价 劲热排行
相关: HTC论坛 手机问答 手机资源 官方网站

价格区间 1000元以下 1000-1500元 1500-2000元 2000-3000元 3000-4000元 4000元以上 屏幕尺寸 5.6-6英寸 5.5英寸 5.2英寸 5英寸 5英寸以下 5.1-5.5英寸 4.0-4.9英寸 选机热点 全面屏 高性能 拍照不错 2K屏幕 充电速度快 游戏手机 自拍神器 HiFi芯片 外观好看 可插内存卡 网络制式 全网通 双4G 移动4G 联通4G 电信4G 移动3G 联通3G 电信3G 4G TD-LTE FDD-LTE 屏幕分辨率 2560×1440像素 2160×1080像素 1920×1080像素 1440×720像素 1280×720像素 540×960像素 480×854像素 操作系统 Android Android 8.0 Android 7.0 Android 6.0 Android 5.1 Android 5.0 后置摄像头 500万像素 800万像素 1200万像素 1300万像素 1600万像素 2000万像素以上 查看更多HTC手机>>

HTC手机专区 查看更多HTC手机>>
 1. HTC U12+ 指导价:¥5888
 2. HTC U11 指导价:¥4599
 3. HTC U Ultra 指导价:¥2299
 4. HTC Desire 826t/移动4G 指导价:¥1149
 5. HTC Desire 820/D820t 指导价:¥899
 1. HTC Desire 610 指导价:¥799
 2. HTC Desire 610t/D610t 指导价:¥699
 3. HTC Desire 310/D310w 指导价:¥550
 4. HTC A11 指导价:暂无报价
 1. HTC D516d 指导价:¥499
 2. HTC D316d(Desire 316电信版) 指导价:¥280
 3. HTC D516t 指导价:¥599
 4. HTC D516w 指导价:¥599
 5. HTC Desire 612 指导价:暂无报价
 1. HTC Desire 820/D820t 指导价:¥899
 2. HTC D816W(Desire 816联通3G版) 指导价:¥789
 3. HTC D816t(Desire 816移动4G版) 指导价:¥789
 4. HTC Desire 820/D820u 指导价:¥999
 5. HTC D816v(Desire 816电信4G版) 指导价:¥799
 1. HTC Desire 826t/移动4G 指导价:¥1149
 2. HTC One M8t移动版 指导价:¥1799
 3. HTC One M9w/联通4G 指导价:¥2299
 4. HTC Pixel 指导价:暂无报价
 5. HTC One(HTC M7/802d) 指导价:¥999
 1. HTC One(HTC M7/802d) 指导价:¥999
 2. HTC 10 mini 指导价:暂无报价
 3. HTC Desire 610 指导价:¥799
 4. HTC Desire 610t/D610t 指导价:¥699
 5. HTC Desire 310/D310w 指导价:¥550
 1. HTC One M8t移动版 指导价:¥1799
 2. HTC One M9w/联通4G 指导价:¥2299
 3. HTC Pixel 指导价:暂无报价
 4. HTC One M8w联通版 指导价:¥1799
 5. HTC One A9标准版 指导价:¥1799
 1. HTC U11 指导价:¥4599
 2. HTC Desire 826t/移动4G 指导价:¥1149
 3. HTC Desire 820/D820t 指导价:¥899
 4. HTC D816W(Desire 816联通3G版) 指导价:¥789
 5. HTC D816t(Desire 816移动4G版) 指导价:¥789
 1. HTC U12+ 指导价:¥5888
 2. HTC U Ultra 指导价:¥2299
 3. HTC U11+ 指导价:¥4999
 4. HTC U12 life 指导价:暂无报价
 5. HTC U11 EYEs 指导价:¥3299
 1. HTC One M8t移动版 指导价:¥1799
 2. HTC One M8w联通版 指导价:¥1799
 3. HTC One A9标准版 指导价:¥1799
 4. HTC Desire 10 Pro 指导价:¥1999
 5. HTC One M8 Eye/联通4G 指导价:¥1999
 1. HTC U Ultra 指导价:¥2299
 2. HTC One M9w/联通4G 指导价:¥2299
 3. HTC One M9+/双4G 指导价:¥2699
 4. HTC One M9e OIS光学防抖版 指导价:¥2288
 5. HTC One M8s 指导价:¥2299
 1. HTC 10 Lifestyle 指导价:¥3799
 2. HTC U11 EYEs 指导价:¥3299
 1. HTC U12+ 指导价:¥5888
 2. HTC U11 指导价:¥4599
 3. HTC U11+ 指导价:¥4999
 4. HTC 10国际版 指导价:¥4799
加载中,请稍候...
热门关注
 1. HTC U12+ ¥5888
 2. HTC U11 ¥4599
 3. HTC U Ultra ¥2299
 4. HTC D826t ¥1149
 5. HTC D820t ¥899
 6. HTC M8 ¥1799
 7. HTC M9 ¥2299
 8. HTC D816W ¥789
 9. HTC U11+ ¥4999
 10. HTC D816t ¥789
新品上榜
 1. HTC Exodus区块链手机 暂无报价
 2. HTC U12 life 暂无报价
 3. HTC Desire 12+ 暂无报价
 4. HTC Desire 12(2GB RAM) 暂无报价
 5. HTC Desire 12(3GB RAM) 暂无报价
 6. HTC U11 EYEs ¥3299
 7. HTC U12+ ¥5888
 8. U11 Life ¥2299
 9. HTC U11+ ¥4999
 10. HTC Desire 820G+ 暂无报价
售后信息

客服热线:400-821-8998

点击进入官网