vivo手机 手机频道 产品报价 劲热排行
相关: vivo论坛 手机问答 手机资源 官方网站

价格区间 1000元以下 1000-1500元 1500-2000元 2000-3000元 3000-4000元 屏幕尺寸 6英寸以上 5.6-6英寸 5.5英寸手机 5.2英寸 5英寸 5英寸以下 5.1-5.5英寸 4.0-4.9英寸 选机热点 全面屏 屏下指纹识别 高性能 拍照不错 2K屏幕 大容量电池 充电速度快 自拍神器 HiFi芯片 性价比高 外观好看 超薄机身 可插内存卡 网络制式 全网通 双4G 移动4G 联通4G 电信4G 移动3G 联通3G 电信3G 4G TD-LTE FDD-LTE 屏幕分辨率 2560×1440像素 2160×1080像素 1920×1080像素 1440×720像素 1280×720像素 540×960像素 480×854像素 操作系统 Android Android 8.1 Android 8.0 Android 7.0 Android 6.0 Android 5.1 Android 5.0 后置摄像头 500万像素 800万像素 1200万像素 1300万像素 1600万像素 2000万像素以上 查看更多vivo手机>>

vivo手机专区 查看更多vivo手机>>
 1. vivo X21 指导价:¥3198
 2. vivo X21屏幕指纹版 指导价:¥3598
 3. vivo Y85 指导价:¥1598
 4. vivo X20 指导价:¥2798
 5. vivo Y79 指导价:¥1998
 1. vivo Y13i 指导价:暂无报价
 2. vivo Y613F(联通4G) 指导价:¥599
 3. vivo Y13t 指导价:暂无报价
 1. vivo Y51A/全网通 指导价:¥1098
 2. vivo Y53 指导价:¥899
 3. vivo Y31A/全网通 指导价:¥899
 4. vivo Y51L/移动4G 指导价:¥1098
 5. vivo Y31L/移动4G 指导价:¥899
 1. vivo Y69 指导价:¥1199
 2. vivo Y66 指导价:¥1198
 3. vivo Y67 指导价:¥1598
 4. vivo Y55 指导价:¥999
 5. vivo Y66i 指导价:¥1198
 1. vivo X7 指导价:¥2498
 2. vivo X6双4G版 指导价:¥2298
 3. vivo X5Pro D/2GB RAM 指导价:¥2298
 4. vivo X7 Plus 指导价:¥2798
 5. vivo X6A全网通高配版 指导价:¥2298
 1. vivo Y927 指导价:¥1599
 2. vivo Y31A/全网通 指导价:¥899
 3. vivo Y33 指导价:¥1198
 4. vivo Y31L/移动4G 指导价:¥899
 5. vivo Y13i 指导价:暂无报价
 1. vivo Y51A/全网通 指导价:¥1098
 2. vivo Y53 指导价:¥899
 3. vivo X5M/移动4G 指导价:¥1798
 4. vivo Y51L/移动4G 指导价:¥1098
 5. vivo V3L 指导价:¥1598
 1. vivo X7 指导价:¥2498
 2. vivo X6双4G版 指导价:¥2298
 3. vivo Y66 指导价:¥1198
 4. vivo X5Pro D/2GB RAM 指导价:¥2298
 5. vivo Xplay 6 指导价:¥3498
 1. vivo Y79 指导价:¥1998
 2. vivo Y71 指导价:¥1398
 3. vivo Y75 4GB+32GB 指导价:¥1498
 4. vivo X7 Plus 指导价:¥2798
 5. vivo V9 指导价:暂无报价
 1. vivo Y85 指导价:¥1598
 2. vivo Y79 指导价:¥1998
 3. vivo Y67 指导价:¥1598
 4. vivo Y75 4GB+64GB 指导价:¥1698
 5. vivo Y927 指导价:¥1599
 1. vivo X20 指导价:¥2798
 2. vivo X7 指导价:¥2498
 3. vivo X6双4G版 指导价:¥2298
 4. vivo X5Pro D/2GB RAM 指导价:¥2298
 5. vivo X7 Plus 指导价:¥2798
 1. vivo X21 指导价:¥3198
 2. vivo X21屏幕指纹版 指导价:¥3598
 3. vivo X20Plus 指导价:¥3198
 4. vivo Xplay 6 指导价:¥3498
 5. vivo X20 黑金旗舰版 指导价:¥3398
加载中,请稍候...
热门关注
 1. vivo X21 ¥3198
 2. vivo X21屏幕指纹版 ¥3598
 3. vivo Y85 ¥1598
 4. vivo X20 ¥2798
 5. vivo Y79 ¥1998
 6. vivo Y71 ¥1398
 7. vivo Y75 4GB+32GB ¥1498
 8. vivoX20Plus ¥3198
 9. vivo Y69 ¥1199
 10. vivo X7 ¥2498
新品上榜
 1. vivo Y71 ¥1398
 2. vivo Y69 ¥1199
 3. vivo X21屏幕指纹版 ¥3598
 4. vivo X21 ¥3198
 5. vivo V9 暂无报价
 6. vivo Y75 3GB+32GB ¥1298
 7. vivo Y75 4GB+64GB ¥1698
 8. vivo Y85 ¥1598
 9. vivo Y75 4GB+32GB ¥1498
 10. vivo Y79 ¥1998
售后信息

客服热线:800-830-5833;400-678-9668

点击进入官网