AKG耳机 耳机频道 产品报价 劲热排行
相关: AKG论坛 耳机问答 官方网站

价格区间 100元及以下 100-300元 300-500元 500-800元 800-1000元 1000-2000元 2000-3000元 3000元以上 产品分类 耳机 (带麦克风 无麦克风) 耳塞 (带麦克风 无麦克风) 佩戴方式 入耳式 头戴式 耳塞式 挂耳式 关注热点 面向发烧友 主要用途 普通 HiFi iPod 游戏影音 降噪 监听 Hi-end 换能原理 动圈耳机 动圈+动铁混合 无线耳机 蓝牙耳机 查看更多AKG耳机>>

AKG耳机专区 查看更多AKG耳机>>
 1. AKG K318 指导价:¥199
 2. AKG Y10 指导价:¥59
 3. AKG K326 指导价:¥658
 1. AKG Y30 指导价:¥298
 2. AKG K612 Pro 指导价:¥999
 3. AKG K92 指导价:¥499
 4. AKG K52 指导价:¥399
 5. AKG K72 指导价:¥449
 1. AKG Y16A 指导价:¥199
 2. AKG Y15 指导价:¥159
 1. AKG N25 指导价:¥1198
 2. AKG N40 指导价:¥2699
 3. AKG Y23U 指导价:¥349
 4. AKG N20U 指导价:¥999
 5. AKG K3003i 指导价:¥5999
 1. AKG Y30 指导价:¥298
 2. AKG K612 Pro 指导价:¥999
 3. AKG K92 指导价:¥499
 4. AKG K52 指导价:¥399
 5. AKG N40 指导价:¥2699
 1. AKG Y30 指导价:¥298
 2. AKG N40 指导价:¥2699
 3. AKG Y23U 指导价:¥349
 4. AKG Y50BT 指导价:¥1199
 5. AKG K845BT 指导价:¥2499
 1. AKG K612 Pro 指导价:¥999
 2. AKG N90Q 指导价:¥11999
 3. AKG Y50 指导价:¥689
 4. AKG K267 指导价:¥1999
 5. AKG K702 65th(K702 65周年限量版) 指导价:¥2999
 1. AKG K318 指导价:¥199
 2. AKG N40 指导价:¥2699
 3. AKG Y23U 指导价:¥349
 4. AKG N20U 指导价:¥999
 5. AKG K3003i 指导价:¥5999
 1. AKG K318 指导价:¥199
 2. AKG N20U 指导价:¥999
 3. AKG K3003i 指导价:¥5999
 4. AKG Y16A 指导价:¥199
 5. AKG Y20U 指导价:¥229
 1. AKG K374 指导价:¥628
 2. AKG K323XS 绿色 指导价:¥299
 3. AKG K3003 指导价:¥5499
 4. AKG K376 蓝色 指导价:¥640
 5. AKG K376 白色 指导价:¥640
 1. AKG Y10 指导价:¥59
 1. AKG Y30 指导价:¥298
 2. AKG K318 指导价:¥199
 3. AKG Y16A 指导价:¥199
 4. AKG Y20U 指导价:¥229
 5. AKG Y15 指导价:¥159
 1. AKG K92 指导价:¥499
 2. AKG K52 指导价:¥399
 3. AKG K72 指导价:¥449
 4. AKG Y23U 指导价:¥349
 5. AKG K121S 指导价:¥499
 1. AKG K374 指导价:¥628
 2. AKG Y50 指导价:¥689
 3. AKG K451 指导价:¥699
 4. AKG Y40 指导价:¥698
 5. AKG K376 蓝色 指导价:¥640
 1. AKG K612 Pro 指导价:¥999
 2. AKG N20U 指导价:¥999
 3. AKG K67 TIESTO 指导价:¥899
 4. AKG Y55 指导价:¥895
 5. AKG Y45BT 指导价:¥998
 1. AKG N25 指导价:¥1198
 2. AKG N60NC 指导价:¥1500
 3. AKG K550 MKII 指导价:¥1399
 4. AKG N20 指导价:¥1099
 5. AKG K267 指导价:¥1999
 1. AKG Y50BT 指导价:¥1199
 2. AKG K845BT 指导价:¥2499
 3. AKG Y45BT 指导价:¥998
 1. AKG N40 指导价:¥2699
 2. AKG Y23U 指导价:¥349
 3. AKG N20U 指导价:¥999
 4. AKG K267 指导价:¥1999
 5. AKG Y15 指导价:¥159
 1. AKG N60NC 指导价:¥1500
 2. AKG N90Q 指导价:¥11999
 3. AKG K3003i 指导价:¥5999
 4. AKG K550 MKII 指导价:¥1399
 5. AKG Y16A 指导价:¥199
 1. AKG K318 指导价:¥199
 2. AKG N40 指导价:¥2699
 3. AKG Y23U 指导价:¥349
 4. AKG K451 指导价:¥699
 5. AKG K420 LE (彩色版) 指导价:¥229
 1. AKG K612 Pro 指导价:¥999
 2. AKG N25 指导价:¥1198
 3. AKG K92 指导价:¥499
 4. AKG K72 指导价:¥449
 5. AKG N90Q 指导价:¥11999
加载中,请稍候...
热门关键词

热门关注
 1. AKG Y30 ¥298
 2. AKG K612Pro ¥999
 3. AKG K318 ¥199
 4. AKG N25 ¥1198
 5. AKGK92 ¥499
 6. AKGK52 ¥399
 7. AKG N40 ¥2699
 8. AKGK72 ¥449
 9. AKGY23U ¥349
 10. AKG N60NC ¥1500
新品上榜
 1. AKG N25 ¥1198
 2. AKGY23U ¥349
 3. AKGK92 ¥499
 4. AKGK72 ¥449
 5. AKGK52 ¥399
 6. AKG N40 ¥2699
 7. AKG K612Pro ¥999
 8. AKG Y30 ¥298
 9. AKG N90Q ¥11999
 10. AKG K845BT ¥2499
耳机专业术语

耳机IT百科,提供专业的名词解释,帮助用户更全面了解产品相关信息:

售后信息

客服热线:001 818 920-3212

点击进入官网